Käyttöehdot

Käyttöehdot

 

Myyntiehdot 2/2019
Sopimus sisältää sähköenergian myynnin. Sähkönsiirrosta vastaa paikallinen jakeluverkon haltija.
Sähkönmyyntisopimukseen sovelletaan GNP Energy Finland Oy:n myyntiehtoja (fi.gnp.energy/terms), Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja, SME 2014 (www.finkraft.fi/SME2014.pdf) ja voimassa olevaa Sähkömarkkinalakia (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588/).
Sopimuksen voimassaolo:
Sähkönmyyntisopimus alkaa tässä vahvistuksessa mainituin ehdoin, mikäli ette kahden (2) viikon kuluessa tilauksesta peruuta tekemäänne sopimusta tai huomauta sopimusvahvistuksen sisällöstä kolmen (3) viikon kuluessa sen lähettämisestä. Peruutuslomakkeen löydätte verkko-osoitteessa fi.gnp.energy/peruuttamislomake. Sopimuksen voi peruuttaa myös sähköpostilla tai puhelimitse. Määräaikainen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana määräaikaisuuden jälkeen. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa. Määräaikaisen sopimuksen purkamisesta määräaikaisuuden vielä ollessa voimassa veloitetaan asiakkaalta julkisen palveluhinnaston mukainen sopimusrikemaksu.
Laskutus:
Sähköstä laskutetaan sopimuksen hintatietojen mukaan. Muut mahdolliset maksut julkisen palveluhinnaston mukaan (fi.gnp.energy/palveluhinnasto).
Sähköstä laskutetaan valitun laskutusjakson aikana. Jos laskutusajankohtana mittaroitua kulutustietoa ei ole, se arvioidaan. Arviona käytetään kuukausikohtaista prosenttiosuutta paikallisen jakeluverkkoyhtiön ilmoittamasta käyttöpaikan vuosikulutusarviosta. Arvioitu laskutus tasataan toteutuneeseen todelliseen kulutukseen mittarilukemien mukaan. Jos lasku tulee kerran kuukaudessa, on eräpäivä 15. päivä eli keskellä kuukautta. Jos lasku tulee kahden tai kolmen kuukauden välein, on eräpäivä ensimmäisen kuukauden 15. päivä.
Poikkeustilanteet:
Mikäli sopimuksen aloitus ei teknisistä syistä onnistu sopimuksella ilmoitetulle päivälle, varaamme oikeuden aloittaa sopimus mahdollisimman pian tämän jälkeen.
Jos laskutusajankohtana ei ole saatavilla muuttuvahintaisen tuotteen vahvistettua hintatietoa, se arvioidaan. Tuotteen tyypistä riippuen arviona käytetään tuotteen viimeisintä vahvistettua hintatietoa tai sähkön Nasdaq Commodities -termiinihintoja. Arvioitu hinta tasataan toteutuneeseen hintatiedon vahvistuttua.
Viivästyskorko korkolain mukainen. Maksumuistutuksesta veloitamme julkisen palveluhinnastomme (fi.gnp.energy/palveluhinnasto) mukaan.
Muut ehdot:
Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimukseen sisältyvien palvelujen hintoihin huomioidaan välittömästä niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle muutosten vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti niistä tiedon saatuaan.
Myyjällä on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja. Myyjän on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat. Myyjä voi oikaista toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaelementtejä ja sopimusehtoja ilmoittamalla tästä yhtä kuukautta etukäteen verkkosivuston fi.gnp.energy tai ”Minun sivuni” -palvelun kautta. 
Sähkömarkkinadirektiivin 3 artiklan 16 kohdassa tarkoitettu energiankuluttajan tarkistuslista löytyy Energiaviraston verkkosivuilta (www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/kysymyksia_sahkomarkkinoista.pdf).
Ilmoitukset sähkönjakeluhäiriöistä, mittarilukemista tai muista verkkopalveluun liittyvistä asioista tulee tehdä paikalliselle jakeluverkonhaltijalle. Mahdolliset valitukset ensisijaisesti moi@gnp.energy ja toissijaisesti kuluttajariitalautakuntaan www.kuluttajariita.fi.

 

Haluatko GNP Energyn uutiskirjeen?

Tilaa uutiskirjeemme ja voimme antaa sinulle hyviä tarjouksia ja vinkkejä sähkön kustannusten pitämiseksi alhaisina.

GNP Energy Finland Oy, Äyritie 12 A, 01510 Vantaa. Puhelin +358 9 6898 8780 (ma-pe klo 10-15), Sähköposti: moi@gnp.energy, Y-tunnus: 2304509-2
© 2021 GNP Energy

2021-07-30: EU:n korotettujen hiilidioksidin päästöoikeuksien vuoksi, joudumme tarkistamaan sopimuksen hintakattoa kuluttajahintaindeksin mukaisen korotuksen yhteydessä. Viittaamme myyntiehtojen kohtaan 8. Muutos astuu voimaan alkaen 1.9.2021.