Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Veien til vekst - September

GNP Energy publiserte 31.08.2021 Halvårsrapport for H1 2021. GNP Energy har nå 46 000 kunder med et aktivt volum på 917 GWh, som er en økning fra 40 000 kunder og 730 GWh ved utgangen av juni 2020.

– Første halvår var svært begivenhetsrikt og ikke minst utfordrende. Strømmarkedet har gått fra meget lave priser i 2020 til meget høye priser i 2021. Denne utviklingen har gjort markedssituasjonen krevende med press på marginer, spesielt innenfor bedriftssegmentet. Samtidig er jeg veldig trygg på at våre forbedringstiltak innen bedrift vil gi resultatforbedring på sikt, sier August Baumann, konsernsjef GNP Energy.

Av andre høydepunkter kan nevnes tiltredelsen av August Baumann som konsernsjef, forsterkning av organisasjonen med ny salgsdirektør og opprettelse av salgsavdeling mot bedriftsmarkedet, samt oppkjøp av Tinde Energi – med fokus på vekst i privatmarkedet og utnyttelse av synergier.

– GNP Energy har styrket sin stilling godt innen privatsegmentet med kjøp av Tinde Energi. Tinde Energi er et spennende selskap som har vokst kraftig. Vi gleder oss til å utvikle selskapet videre, sammen med de ansatte, for å skape enda mer vekst, sier August Baumann videre.

Selskapets hovedfokus fremover er rettet mot følgende områder:

  • Planlegging og gjennomføring av tiltak for å forbedre resultatet i andre halvår 2021.
  • Nødvendige organisasjonsmessige endringer i forbindelse med integreringen av Tinde og uttak av synergieffekter både på inntekts- og kostnadssiden.
  • Fullføre selskapets strategiske gjennomgang på en god måte slik at man i løpet av året kan ha en ny produkt, markeds- og distribusjonsstrategi som er tilpasset selskapets visjon og ambisjoner, samt sikre at selskapet har riktig kompetanse og ressursgrunnlag for å realisere ambisjonene.

Haluatko lisätietoja?

Jätä yhteystietosi, vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

… tai ota yhteyttä moi@gnp.energy tai 09 6898 8780

Hanki juuri itsellesi sopiva sähkösopimus tänään

GNP Energy toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä palvelee yritys- ja kuluttaja-asiakkaita.

Pyrimme tarjoamaan markkinoiden parasta asiakaspalvelua